„Barwy życia”

Koordynator: Sylwia Nogowczyk Termin realizacji: 09.2020r.- 10.12.2020r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych w ZPSWR w Cieszynie, dotyczących profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy.…

Czytaj dalej

„Witaj Grabowa”

Koordynator: Aleksandra Kujawa – Próchniewicz Termin realizacji: 01.05.2020r.- 30.10.2020r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Zadania realizowane w ramach projektu: Zadanie polega na organizacji wycieczki na górę Grabową śladami  bajkowego Utopca…

Czytaj dalej

„Zdrowy start VIII”

Koordynator: Anna Woźniak Termin realizacji: 01.03.2020r.- 30.10.2020r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Koordynator: Anna Woźniak Termin realizacji: 01.03.2020r.- 30.10.2020r. Zadanie polega na promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, kształtowaniu prozdrowotnych…

Czytaj dalej

ZDROWY START VII

Projekt z zakresu ochrona i promocja zdrowia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Koordynator: Anna Woźniak Termin realizacji: 01.03.2019r.- 30.06.2019r. Działania podjęte w ramach projektu obejmują: Zadanie polega na…

Czytaj dalej

POMYSŁY NA ZMYSŁY – warsztaty integracyjne podczas wakacji letnich 2018

pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczejPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIEKoordynator: Renata GórnikTermin realizacji: 01.03.2018r.- 31.10.2018r.Działania podjęte w ramach projektu obejmują:                                           Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów integracyjnych …

Czytaj dalej