„AKTYWNA PRZERWA”

KoordynatorRenata Górnik; Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.09.2023r.- 30.11.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Projekt dotyczy organizacji miejsca aktywnego i konstruktywnego wypoczynku, a jednocześnie edukacji prozdrowotnej i realizacji zajęć ruchowych dla podopiecznych ZPSWR. Z miejsca korzystać będą wszystkie grupy wiekowe. w tym również dzieci z oddziałów wwr i WOKRO, podopieczni internatu oraz dzieci i uczniowie z sąsiedztwa.

Stworzenie tego miejsca polega na doposażeniu aktualnie funkcjonującego przy ZPSWR placu zabaw w urządzenia do aktywności fizycznej ( plenerowej siłowni, aktywnej ławeczki), co będzie szansą na aktywne spędzanie na świeżym powietrzu wolnego czasu w trakcie szkolnych przerw oraz realizacji ciekawych i aktywnych zajęć ruchowych w ramach projektu.

W obecnym świecie bardzo często brak jest czasu na aktywność fizyczną, zdrowy relaks, konstruktywne spędzanie wolnego czasu, coraz bardziej ograniczony staje się kontakt interpersonalny. Projekt przewiduje doposażenie aktualnego terenu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych bez względu na stopień sprawności fizycznej i realizację zajęć ruchowych. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, dostępnych za darmo w każdej chwili sprawi, że aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna stać się naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także miejscem i czasem zacieśniania więzi osobowych. Realizacja zajęć ruchowych będzie okazją do edukacji prozdrowotnej oraz zapewni podopiecznym naukę bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Miejsce realizacji zadania: teren szkolny przy ZPSWR w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3

Dodaj komentarz