„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Bez nich nie byłoby to możliwe. Organizowanie koncertów charytatywnych to nie lada wyzwanie. Tym wpisem dziękujemy wszystkim naszym sponsorom za zaangażowanie, wiarę, hojność i wszelką pomoc udzieloną przy organizacji kolejnych koncertów charytatywnych „ Wyśpiewajmy marzenia” Bez ich wsparcia takie przedsięwzięcia nie byłyby możliwe.
Ich zrozumienie oraz postawa utwierdzają nas w przekonaniu, iż warto walczyć o marzenia.

Szczególne podziękowania dla firm:

Szczególne podziękowania mediów: