PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 15.02.2019r.- 30.06.2019r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują: 
Celem głównym jest zorganizowanie kuligu w ramach projektu „KULIG W TRÓJWSI”   , połączonego  z poznaniem ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego. Uczestnicy  poznają walory turystyczne Trójwsi, poszerzą swoją wiedzę o regionie oraz nabędą umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego.