Koordynator: Agnieszka Kuboszek
Termin realizacji: 20.02.2020-30.06.2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Zadania realizowane w ramach projektu:

to zadanie publiczne realizowane w ramach kontynuacji projektu „Jest taka ziemia z sercem na dłoni….” realizowanego w roku 2016 i 2017. Ponieważ poprzednie edycje cieszyły się dużą aprobatą wśród dzieci i nauczycieli, postanowiliśmy kontynuować nasze zadanie, wzbogacając je dodatkowo warsztatami, na których uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe regionu cieszyńskiego przez pryzmat matematyki.  Głównym celem projektu jest integracja młodzieży szkół specjalnych, którzy wezmą udział w Regionalnym Konkursie Matematycznym organizowanym przez nauczycieli matematyki z ZPSWR. Przewodnim tematem konkursu będzie popularyzowanie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim i jego tradycjach. Matematyczne zadania będą nawiązywały i przybliżały wiadomości o naszym cieszyńskim regionie. 

W tym roku po raz pierwszy projekt, będzie realizowany przez uczniów szkoły branżowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z  ZPSWR oraz uczniów branżowych szkół specjalnych z województwa śląskiego.