Legalne brudzenie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZURZĄD GMINY CIESZYN Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Koordynator: Aleksandra Ponikiewska, Marek ChybiorzTermin realizacji: 01.02.2024r. - 30.11.2024r.Głównym celem projektu jest nabywanie nowych wiadomości, umiejętności związanych z…

Czytaj dalej