Koordynator: Małgorzata Jaborska
Termin realizacji: 02.03.2020r.- 17.10.2020r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Zadania realizowane w ramach projektu:

Projekt realizowany   będzie przez grupę 40 wychowanków ZPSWR Cieszyn , niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym z różnymi sprzężeniami – z zaburzeniami integracji i sensorycznej , autyzmem klas Szkoły  Przysposobienia Do Pracy, a także wychowanków przebywających pod opieką internatową niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Do realizacji projektu zaproszona  zostanie również młodzież z innych szkół wraz z ich opiekunami .Projekt będzie działaniem interdyscyplinarnym , zakłada stworzenie na miejscach zielonych przynależnych do placówki – klasy pod chmurką , miejsca doświadczania świata nie tylko przyrodniczego, swoistego okna na świat . Okna, które otwiera możliwości na współdziałanie z innymi, wzbogaca doznania estetyczne, społeczne, pomaga w nawiązywaniu znajomości, może i przyjaźni poprzez integracyjne zajęcia ekologiczno –  przyrodnicze, ogrodnicze, florystyczne, kulinarne. Planowane wspólne działania podopiecznych Stowarzyszenia i zaproszonych gości to: Wydzielenie miejsca na terenach zielonych placówki na stałe ławki, stoliki ogrodowe , dostosowane do możliwości podopiecznych (na wózkach, z niepełnosprawnością ruchową ), wysiew nasion  warzyw i kwiatów do pojemników. Pielęgnacja wschodzącej rozsady. Obsadzenie miejsc  wokół ławek i stolików ogrodowych roślinom i miododajnymi wabiącymi motyle i pszczoły. Prowadzenie obserwacji pracy pszczół, motyli – budowa hoteliku dla owadów. Pielęgnacja upraw  w ogródku ziołowo – warzywno – kwiatowym. 

Obserwacja  hodowli dżdżownic kalifornijskich celem wyprodukowania nawozu biohumusu . Zajęcia  „Ja odkrywca „-prowadzenie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów przyrodniczych, pomiarów  meteorologicznych .Uroczyste DożynkiZebranie plonów  . Zajęcia kulinarne grilowanie warzyw. Zajęcia florystyczne, artyterapia – wykorzystanie kwiatów i liści do układania kompozycji kwiatowych, Międzyszkolny  konkurs „ Moda na recykling . Międzyszkolny  konkursu teatrzyków podwórkowych, o tematyce związanej ze zmianami klimatycznymi. Konkursom towarzyszyć będą plenerowe seanse filmowe i słuchowiska o tematyce przyrodniczo ekologicznej.  Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie Pikniku pod chmurką dla wszystkich uczestników projektu wraz z zaproszonymi gośćmi .