USPRAWNIANIE PRZEZ PLUSKANIE

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ NASZE DZIECI” działające przy Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie. Stowarzyszenie istnieje  od maja 2008 roku, jego działalność jest ukierunkowana…

Czytaj dalej

ZDROWY START VII

Projekt z zakresu ochrona i promocja zdrowia PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE Koordynator: Anna Woźniak Termin realizacji: 01.03.2019r.- 30.06.2019r. Działania podjęte w ramach projektu obejmują: Zadanie polega na…

Czytaj dalej

Bollywood

WYRAŻAMY OGROMNĄ WDZIĘCZNOŚĆ I SERDECZNE PODZIĘKOWANIA GRUPIE CIESZYŃSKICH VIP-ÓW, KTÓRA  w składzie : Sylwia Cieślar - Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Wojewódzkiego Karolina Małysz – Tulec - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi…

Czytaj dalej

ZIMOWA SANNA

Turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY GMINĘ CIESZYN Koordynator: Renata Górnik Termin realizacji: 01.02.2018r.- 30.04.2018r. Działania podjęte w ramach projektu obejmują:  Podstawowym założeniem  tego projektu jest stworzenie warunków …

Czytaj dalej

ZROZUMIEĆ MATEMATYKĘ

Projekt z zakresu Edukacja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA CIESZYN Koordynator: Agnieszka Kuboszek Termin realizacji: 01.03.2018r.- 30.11.2018r. Działania podjęte w ramach projektu obejmują warsztaty matematyczne z wykorzystaniem klocków LEGO EDUCATION…

Czytaj dalej