Projekt z zakresu Edukacja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA CIESZYN

Koordynator: Agnieszka Kuboszek

Termin realizacji: 01.03.2018r.- 30.11.2018r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują warsztaty matematyczne z wykorzystaniem klocków LEGO EDUCATION MoreToMah.

„ZROZUMIEĆ MATEMATYKĘ” – jest zadaniem publicznym skierowanym do uczniów Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W ramach tego zadania, zrealizowane zostaną warsztaty matematyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Mają one na celu  pomóc w zrozumieniu matematyki i roli jaką odgrywa w życiu codziennym. Warsztaty wpłyną na usprawnianie wszystkich sfer rozwoju, co chcemy osiągnąć za pomocą zestawów klocków LEGO EDUCATION MoreToMath, aby w 100% czynnościowo pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki. Dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami LEGO uczniowie szybko przyswoją umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych, a zabawa z klockami korzystnie wpłynie na rozbudzanie twórczości dzieci, ich kreatywności i zdolności manualnych.

Warsztaty matematyczne „Zrozumieć matematykę”,  będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3.

Proponowane zajęcia warsztatowe, będą urozmaiceniem i dodatkowym wzmocnieniem treści edukacyjnych w szkole. Pozwolą na lepsze, wielozmysłowe utrwalanie informacji w ramach zajęć szkolnych. Warsztaty pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci z różnymi deficytami
i zaburzeniami rozwojowymi, pobudzą u dzieci potrzebę uczenia się matematyki oraz zredukują stres i zachowania trudne, pomogą uczniom dowartościować się, nauczą dokładności, precyzji, logicznego, krytycznego i abstrakcyjnego myślenia, ukształtują umiejętności matematycznego modelowania rzeczywistości i wyboru właściwych narządzi potrzebnych do rozwiązania zadania, zwrócą uwagę na szczegóły, pomogą w podejmowaniu wytrwałych prób rozwiązania problemu mimo popełniania błędów. Będą służyły również lepszej integracji uczniów w grupie. Umożliwią  skuteczniejsze zapamiętywanie materiału, pozwolą na indywidualizację procesu dydaktycznego. Warsztaty zaktywizują dzieci do rozwijania zdolności i zainteresowań matematycznych. Dzięki korzystaniu ze znanych klocków i odniesieniu do sytuacji z życia codziennego uczniowie będąbardziej zmotywowani i zachęceni do swobodnego podejścia do matematyki. Klocki pomogą wytłumaczyć abstrakcyjne zagadnienia matematyczne i za pomocą rzeczywistych przedmiotów wzbudzą ciekawość i ich chęć do działania oraz rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas ćwiczeń wykonywanych na klockach LEGO Education  indywidualnie lub w grupach będą trenować liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrie i wyobraźnie przestrzenną i czerpać przyjemność z nauki matematyki. Praktyczne zajęcia z Lego Matematyki , wzmocnią motywację i zaangażowanie uczniów w zrozumieniu pojęć matematycznych. Dzieci eksperymentując, doświadczą i odkryją, że do uzyskania poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg a matematyka nie jest wcale taka straszna. W trakcie warsztatów dzieci będą miały okazję przekonać się o tym, że nauka matematyki, nie musi być wcale nudna i podczas zabawy mogą się uczyć.