program edukacyjny dotyczący tematyki autyzmu oraz zaburzeń z jego spektrum. Ochrona i promocja zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Termin realizacji: 01.02.2019 r. – 31.05. 2019 r. 
Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Spotkanie z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas biorących udział w projekcie.
  2. Warsztaty : „Jak odczuwa i odbiera świat mój kolega autysta”-
  3. W niebieskim świecie autyzmu”  dla uczniów SP 2 i SP 5 – szkół integracyjnych 
  4. Zajecia i warsztaty dla uczniów ZPSWR w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” 
  5.  Spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół średnich.
  6. Happening i akcja informacyjna  02 kwietnia 2019 r.

Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w latach ubiegłych. Realizując zadania  projektu pragniemy przekazać jak najszerszemu gronu odbiorców rzetelne informacje na temat  istoty zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz uzmysłowić konieczność budowania zrozumienia dla odmiennego sposobu funkcjonowania i odbierania świata  przez osoby, którym w tej rzeczywistości przyszło żyć. Stąd pragniemy kontynuować działania skierowane na grupy wczesnoszkolne jak też grupy licealne. Planujemy włączyć w działania uczniów szkół integracyjnych Miasta Cieszyna. Liczymy na to, że kontakt uczniów z osobami autystycznymi , osobiste doświadczenie ograniczeń w zakresie odczuwania i odbierania  otaczającej rzeczywistości przez osoby autystyczne oraz wskazanie sposobów radzenia sobie przez nie w tym „innym świecie” pozwoli pokonać bariery w kontaktach , wzbudzi poczucie empatii . Nadal czujemy potrzebę podnoszenia społecznej świadomości w kwestii zrozumienia funkcjonowania i potrzeb osób autystycznych jako podstawy do ich akceptacji i tworzenia warunków dla  godnego życia . Projekt przeznaczony jest dla szerokiego spektrum odbiorców.