Powiatowy przegląd małych form teatralnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt z zakresu ochrona i promocja zdrowia

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Termin realizacji: 01.02. 2019 – 31.05.2019 rok 
Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Reklama i promocja projektu:
  2. Opracowanie regulaminu przeglądu małych form teatralnych   
  3. Rejestracja uczestników
  4. Organizacja „ Przeglądu małych form teatralnych „ Wybieram zdrowie”- IV edycja
  5. Opracowanie „ Małego poradnika zdrowego życia”
  6. Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania się. 

Projekt pt. „Wybieram zdrowie”- IV edycja ,tak jak poprzednie, jest  skierowany do dzieci i młodzieży zarówno szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi jak i placówek oświatowych obejmujących opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie w ramach projektu  opracują „Mały poradnik zdrowego życia” oraz przygotują i przedstawią scenkę teatralną promującą zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Ponadto wezmą udział w warsztatach praktycznych z zakresu z zdrowego odżywiania się.  W projekcie wezmą udział zaproszone integracyjne placówki oświatowe , szkoły podstawowe z terenu Cieszyna i okolic, obejmujące opieką uczniów niepełnosprawnych. Podejmowane tematy przedstawione w formie ilustrowanego poradnika jak też przygotowanej scenki teatralnej  pozwolą odbiorcom zrozumieć istotę zdrowego stylu życia i negatywnych wpływów różnego rodzaju uzależnień. Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.