Turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY GMINĘ CIESZYN

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 01.02.2018r.- 30.04.2018r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują: 
Podstawowym założeniem  tego projektu jest stworzenie warunków  osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową  do podjęcia aktywności fizycznej w okresie zimowym oraz rozbudzanie wśród nich zamiłowania do turystki górskiej i pieszej.  Atrakcyjna forma rekreacji – kulig, połączona zostanie z poznawaniem ciekawych miejsc Beskidu Śląskiego.

Zadanie publiczne ZIMOWA SANNA  będzie  działaniem podczas, którego  beneficjenci poznają walory turystyczne Trójwsi, poszerzą swoją wiedzę o regionie oraz nabędą umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego.