PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynatorzy: Aneta Leśniak, Grażyna Gawlas

Termin realizacji: 02.03.2016 – 30.11.2016 roku.

Podjęte w projekcie „Wiem, skąd jestem…”- II edycja działania umożliwią dzieciom z obniżoną sprawnością intelektualną korzystanie, w większym zakresie, z dóbr lokalnej kultury i sprawią, że poczują się one pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej. Uczniom zostaną przybliżone postaci wielkich rodaków, ich praca i twórczość, przez co poznają wspaniałe wzorce do naśladowania. Dowiedzą się również, w jaki sposób można inaczej i ciekawiej spędzić wolny czas. 

Młodzież zostanie uwrażliwiona na dorobek kulturalny naszego regionu, zachęcona do odwiedzania muzeum i teatru. Program realizowany będzie w mieście Cieszynie oraz Powiecie Cieszyńskim, obejmie 13 uczniów oraz 2 nauczycieli. Zajęcia organizowane będą w grupach. 

Program obejmie edukację kulturalną w zakresie: 

  1. poznania pamiątek z przeszłości Cieszyna i regionu, poprzez lekcje muzealne, które ugruntują wiedzę uczniów na temat historii Cieszyna i tradycji Śląska Cieszyńskiego poprzez zwiedzenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
  2. poznania historii zabytkowego budynku Książnicy Cieszyńskiej i jego bezcennych zbiorów,
  3. poznania biografii ofiarodawcy zbiorów, ks. L. Szersznika – wybitnego jezuity, pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki i pioniera muzealnictwa, 
  4. poznania dawnych metod pracy drukarza, 
  5. poznania twórczości regionalnych artystów w trakcie wizyty w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości,
  6. poznania oferty zajęć Domu Narodowego, a co za tym idzie, ciekawej propozycji spędzania wolnego czasu,
  7. poznania sylwetek i twórczości wybitnych pisarzy Śląska Cieszyńskiego (zwiedzenie Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie),
  8. poznania starych przepisów i sposobów wypieku podpłomyków, chleba „od ziarenka do bochenka”, pracy na roli, dawnych maszyn, ciekawostek z życia pszczół (wizyta w Chacie Chlebowej – prelekcja połączona z warsztatami),

Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach muzealnych i w warsztatach, organizowanych na terenie Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i w Skoczowie, a także w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. 

Zajęcia rozłożone zostaną w czasie tak, aby wszyscy uczniowie mogli wziąć w nich udział. W wielu wypadkach data wykonania zadania ustalona zostanie według harmonogramu imprez teatru. Wycieczki, w czasie których uczniowie sporo czasu spędzą na świeżym powietrzu odbędą się wiosną i wczesną jesienią. 

Równocześnie uczniowie pogłębią swoją wiedzę o Cieszynie i regionie na zajęciach kółka regionalnego, lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkole.