PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 


Koordynator: Małgorzata Adamczyk 

Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.10.2016 rok

Podjęte w projekcie „ Kiełkujemy do przyszłości” zadania mają na celu praktyczne przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia, którzy są uczniami szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej do wykonywania w przyszłości zawodu pomocnika ogrodnika.

Realizacja celów planowana jest poprzez :

  1. Organizację warsztatów „ Biznesplan mojego gospodarstwa”
  2. Organizację warsztatów praktycznej uprawy pielęgnacji, zbiorów i przetworzenia plonów.
  • budowa gródka warzywnego, ziołowego, 
  • stworzenie kompostownika z doświadczalną hodowlą dżdżownic kalifornijskich celem uzyskania własnego nawozu,
  • budowa mini szklarni z odzyskanych butelek pet dla rozsady warzyw,
  • pozyskiwanie deszczówki do pielęgnacji uprawianych roślin,
  • wysiew nasion warzyw, posadzenie uzyskanej rozsady na miejsce stałe 
  • pielęgnacja rozsady – odchwaszczanie, podlewanie, okopywanie, zasilanie nawozami organicznymi,
  • zbiór i konserwacja uzyskanych plonów,
  • wykorzystanie przetworzonej żywności, ziół na zajęciach kulinarnych.