PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynator: Małgorzata Adamczyk
Termin realizacji: 01.03.2016 – 15.12.2016 rok

Podjęte w projekcie „Chcę umieć więcej” działania umożliwią stworzenie młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi warunków do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania prostych posiłków i obsługi sprzętu AGD. Treningi umiejętności kulinarnych dla podopiecznych przeprowadzone będą w Mieszkaniu Treningowym.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  • zakup sprzętu AGD i artykułów spożywczych
  • organizację zajęć warsztatowych – treningi umiejętności kulinarnych
  • spotkanie podsumowujące realizację projektu „Umiem więcej”.