PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.03.2016r.- 15.06.2016r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Hydroterapię
  2. Zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej.
  3. Zajęcia integracyjne- ruchowo – muzyczne dla dzieci. 
  4. Warsztaty kulinarne „ Szklanka zdrowia”.
  5. Pedagogizację rodziców

Celem głównym zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie sprawności ruchowych, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz podniesienie jakości jego życia poprzez wszechstronna rehabilitację, a także jego integracja z grupą, budowanie więzi i pozytywnych relacji.

Głównym celem zajęć z zakresu stymulacji polisensorycznej jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, wielowymiarowe oddziaływanie na wszystkie zmysły oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.

Głównym celem zajęć z zakresu hydroterapii jest rehabilitacja  i niwelowanie stresu. 

W stosunku do rodziców zasadniczy cel zadania to poszerzenie zakresu ich wiedzy na temat wpływu ruchu na rozwój dziecka oraz różnorodnych możliwości i form rehabilitacji.