PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik

Termin realizacji: 25.01 – 20.04.2016

ZIMA 2016 to półkolonie prowadzone w czasie ferii zimowych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Aktywny, zimowy wypoczynek w czasie ferii zimowych będzie miał na celu przede wszystkim działania z zakresu pomocy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie jak również będzie kształtował nawyki aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jednocześnie zadaniem tego przedsięwzięcia będzie pokazanie beneficjentom ciekawych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich twórczego myślenia, spostrzegawczości, indywidualnych zdolności oraz zainteresowań. Stworzone warunki do zagospodarowania czasu wolnego, rozwiną ich zainteresowania i pasje oraz ograniczą zjawisko wykluczenia społecznego.