„Jest taka ziemia z sercem na dłoni…”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynator: Aneta Leśniak 

Termin realizacji: 01.02.2016 r. – 30.11.2016 r.

Projekt realizowany będzie w Cieszynie w Zespole Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych. Odbiorcami zadania są dzieci niepełnosprawne intelektualnie, uczniowie naszej placówki oraz szkół specjalnych województwa śląskiego. Głównym celem projektu jest integracja młodzieży szkół specjalnych, która weźmie udział w konkursach polonistycznych i matematycznych organizowanych przez ZPSWR Przewodnim tematem konkursów będzie popularyzowanie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim.

KONKURSY HUMANISTYCZNE

Uczniowie w inny sposób poznają bardziej czy mniej znane miejsca regionu, nauczą się doceniać wartości rodzimego miejsca oraz poznają wartości, z których należy być dumnym. Posłuży do tego literatura: podania o regionie, wiersze i opowiadania ludowych twórców, malarstwo, rękodzieło. 

Gwarowy konkurs recytatorski wydobędzie inne umiejętności, ponieważ uczeń poza ćwiczeniem pamięci może pokazać własny warsztat aktorski, połączyć słowo z mimiką, gestem – ruchem scenicznym. Jest to szczególnie ważna forma konkursy, gdyż młodzi ludzie mogą zaprezentować się w inny sposób i wzmocnić poczucie własnej wartości. Wystąpienia wymagają również odwagi do indywidualnej prezentacji. Konkurs recytatorski zamyka działania projektu. Dlatego w tej części, w przerwach, przewidziano warsztaty regionalne, które przeprowadzą zaproszeni goście z Chaty Kawuloka. Uczniowie zobaczą, jak robić masło, czyli poznają dawną technikę ubijania masła. Później nastąpi degustacja. Będzie można smakować miód i swojski chleb. Zaproszeni goście w atrakcyjny sposób, barwnie opowiedzą o kulinarnych tradycjach naszego regionu. 

KONKURSY MATEMATYCZNE

Konkurs „Figury geometrycznewokół Cieszyna” zostanie zorganizowany w określonym dniu. Na wstępie zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca figur geometrycznych zaobserwowanych przez uczestników konkursu w okolicy. Uczniowie poznają znane miejsca regionu w figurach geometrycznych. Prezentacja zostanie stworzona na podstawie zdjęć zgłoszonych wcześniej przez uczestników konkursu. Szkoła, która prześle na podany adres e – maila zdjęcia zaobserwowanych kompozycji figur geometrycznych w otaczającym ich świecie, będzie mogła zyskać dodatkowe punkty, dodane do puli punktów zdobytych podczas konkursu. Następnie zostanie przeprowadzony konkurs z wykorzystaniem różnych gier i zabaw matematycznych. W drugiej części konkursu uczniowie będą układać obrazki z dostępnych figur- papierowych klocków. Klocki będą różnego koloru i kształtu; należy je tak dopasować, aby do podanego wzorca powstał obrazek. Dzieci sprawdzają tutaj swoją spostrzegawczość oraz umiejętność porównywania i dopasowywania elementów do oryginału. Konkurs „Ile to będzie kosztowało?” podobnie jak konkurs geometryczny, zostanie zorganizowany w jednym dniu i będzie obejmował około czterech godzin. Matematycy przygotują zróżnicowane zadania, dostosowane do możliwości uczniów, obejmujący wiadomości szybkiego i sprawnego liczenia i przeliczania, m.in. obliczanie zużytej farby na renowacje wybranego zabytku regionu, obliczanie kosztów zwiedzania oraz zakwaterowania grupy w cieszyńskim hotelu. Uczniowie będą mogli dokonać fikcyjnych zakupów, dysponując wylosowana kwotą. W drugiej części konkursu odbędą się warsztaty matematyczne, w wyniku których powstaną oryginalne prace nawiązujące do zabytków śląska Cieszyńskiego i matematyki. Wykonane prace zostaną ocenione, a punkty te również będą włączone w całkowitą punktację konkursu. Młodzież będzie mogła zaprezentować się w inny sposób, wzmocnić poczucie własnej wartości i dumy z wykonywanego zadania.

Uczestnikom każdego konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody za zajęcie głównych miejsc, za szczególne zaangażowanie oraz nagrody pocieszenia. 

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt: 

Aneta Leśniak –koordynator projektu, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Gabriela Urbaś – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Agnieszka Kuboszek – nauczyciel matematyki, techniki, oligofrenopedagog

Anna Kwolek – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog