Koordynator: Aleksandra
Ponikiewska

Termin realizacji: 01.02.2023r.- 30.11.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
W ramach tego zadania, realizowane będą zajęcia konstruowania i projektowania robotów przy użyciu klocków i gotowych zestawów, które rozwiną u dzieci z deficytami rozwojowymi nowe umiejętności i wspomogą naukę oraz poznanie podstawowych pojęć z informatyki, techniki i robotyki. Projekt „Mali konstruktorzy” to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych, będące dla dzieci i dorosłych dużym wyzwaniem. Dzieci na zajęciach będą programować przy użyciu maty i kubeczków oraz budować i konstruować proste roboty z klocków, które dodatkowo są wyposażone w  czujniki i elementy elektromechaniczne, dzięki którym po wprowadzeniu programu „mali konstruktorzy” będą próbować wprawić go w ruch przez zrozumienie sekwencji ruchów – czyli programowanie, które w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie odgrywa olbrzymią rolę. Proponowane zajęcia warsztatowe, będą urozmaiceniem i dodatkowym wzmocnieniem treści edukacyjnych w szkole. Pozwolą na lepsze, wielozmysłowe utrwalanie informacji z różnych dziedzin. Pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci oraz pobudzą myślenie i kreatywność w ramach innych zajęć szkolnych. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.Głównym celem projektu jest kształtowanie, rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności samoobsługowych. Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Cieszynie, dotyczących zwiększania zakresu samodzielności podczas codziennego funkcjonowania. Podczas warsztatów kulinarnych podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego będą rozwijać swoją samodzielność i zaradność życiową. Cele szczegółowe dotyczyć będą:

– zwiększenia samodzielności podczas wykonywania czynności dnia codziennego,

– utrwalania nawyków higienicznych i żywieniowych,

– kształtowania umiejętności przestrzegania zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania,

– usprawniania motoryki małej, sprawności manipulacyjnej, precyzji ruchów dłoni, doskonalenia praktycznych umiejętności manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– kształtowania umiejętności logicznego planowania czynności,

– kształtowania umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków, – poznania i stosowania podstawowych technik kulinarnych,

– kształtowania umiejętności odmierzania odpowiednich proporcji,

– rozwijania umiejętności bezpiecznego funkcjonowania podczas zajęć,

– kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętami gospodarstwa domowego, – kształtowania umiejętności estetycznego nakrycia stołu i podania potraw,

– kształtowania umiejętności tworzenia własnych przepisów kulinarnych,

– kształtowania umiejętności przygotowywania tygodniowego menu,

– kształtowania umiejętności przygotowywania posiłków z uwzględnieniem pór roku,

– wdrażania do samodzielnego funkcjonowania,

– rozwijania umiejętności współdziałania w grupie,

– wdrażania do rozwijania umiejętności dbania o porządek podczas pracy,

– doskonalenia umiejętności poznawania samego siebie, samoakceptacji, rozwijania autonomii i poczucia godności,

– zwiększenia motywacji beneficjentów,

– rozwijania postawy ciekawości, otwartości i szacunku w stosunku do ludzi,

– kształtowania poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

– rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych w życiu dorosłym.

Zdobyte umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w życiu codziennym .

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Gminy Cieszyn, wychowankowie Zespołu Placówek Szkolno Wychowczo Rewalidacyjnych w ramach projektu “Radzę sobie coraz lepiej” uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności samoobsługowe. Przy pomocy nowych urządzeń takich jak: grill elektryczny czy też frytkownica beztłuszczowa wychowankowie mieli szansę na naukę przygotowywania ciekawych, a przede wszystkim smacznych potraw. W czasie cyklicznych warsztatów kulinarnych, w bardzo interesujący sposób rozwijali umiejętności związane z prawidłowymi nawykami higienicznymi i żywieniowymi. Zajęcia były świetnią okazją do zrealizowania kulinarnych zachcianek uczestników 🙂

Dodaj komentarz