Koordynator: Małgorzata Jaborska
Termin realizacji: 01.03.2023r.- 31.10.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Projekt
zakłada stworzenie na miejscach zielonych przynależnych do placówki ZPSWR tzw.
klasy pod chmurką, miejsca doświadczania świata przyrodniczego, miejsca działań
integracyjnych, przysłowiowego okna na świat które otwiera możliwości na
współdziałanie z innymi, wzbogaca doznania estetyczne, społeczne, pomaga w
nawiązywaniu znajomości, poprzez integracyjne zajęcia przyrodnicze, ogrodnicze,
florystyczne, arteterapii, kulinarne. Wielopłaszczyznowe oddziaływanie połączy
integrację z rehabilitacją w tym hortiterapię jako sposób na wyjście poza mury
szkolne, uczestniczenie w zajęciach dotychczas niedostępnych dla dzieci z
różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt będzie kontynuacją
dotychczasowej ścieżki naszego Stowarzyszenia
które udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

Planowane
działania
1.Przygotowanie terenu na klasę pod chmurką na terenach zielonych placówki
ZPSWR siedziby Stowarzyszenia – 8h
Wydzielenie miejsca, wyrównanie terenu podwórka za placówką, usytuowanie na
stałe na stałe ławek, stolika ogrodowego – dostosowanych do możliwości podopiecznych – prace montażowo
budowlane 8h
Stworzenie warzywnika na podwyższonych grządkach. Umożliwienie osobom z
niepełnosprawnością ruchową i
osobom na wózkach czynny udział w życiu ogrodu szkolnego – prace montażowo budowlane.
2.„ Świat również należy do nas „ – warsztaty 20h
Warsztaty obsadzania miejsc wokół ławek i stolików ogrodowych roślinami
miododajnymi wabiącymi motyle i.
Wysiew nasion kwiatów, warzyw i ziół na podwyższone grządki.
Warsztaty pielęgnacji upraw podwyższonych grządek w ogródku ziołowo – warzywno
– kwiatowym.
Warsztaty doświadczeń, eksperymentów przyrodniczych, pomiarów meteorologicznych.
Warsztaty kulinarne grillowanie zebranych warzyw – Uroczyste dożynki
Warsztaty z arteterapii, florystyki – wykorzystanie kwiatów i liści do
układania kompozycji kwiatowych.
3.Piknik pod chmurką – Garden Party – 4h
Zorganizowanie przyjęcia ogrodowego – podsumowanie projektu- zaproszenie gości,
rodziców, poczęstunek z
wykorzystaniem plonów z uprawy, wystawa zdjęć z projektu, wystawa prac.

 

Beneficjenci
projektu Stowarzyszenia “Nasze Dzieci “wraz z zaproszonymi
rówieśnikami z innych zaprzyjaźnionych szkół będą mogli integrować się,
wspólnie czerpać radość z działania, pomocy i akceptacji „inności”.

Projekt
pozwoli na nowo zaaranżować ogródek warzywny oraz udoskonalić przestrzeń
terenów zielonych placówki. 

EFEKTY NASZEJ PRACY

INTEGRACYJNE SPOTKANIE Z TRUSKAWKĄ W RAMACH PROJEKTU KLASA POD CHMURKĄ OKNEM  NA  ŚWIAT.

ZAJĘCIA Z FLORYSTYKI W RAMACH PROJEKTU KALSA POD CHMURKĄ OKNEM NA ŚWIAT.

ARTETERAPIA "LATO W OGRODZIE " W RAMACH PROJEKTU KLASA POD CHMURKĄ OKNEM  NA  ŚWIAT.

WARSZTATY ŚWIECE ZAPACHOWE Z PLATKAMI KWIATÓW ZE SZKOLNEGO OGRÓDKA W RAMACH PROJEKTU KLASA POD CHMURKĄ OKNEM  NA  ŚWIAT.

GARDEN PARTY

Dodaj komentarz