Koordynator: Jan Rajwa
Termin realizacji: 01.02.2023r.- 31.05.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Głównym zadaniem projektu jest organizacja i przeprowadzenie zawodów pływackich w formie Mityngu Pływackiego. Odbiorcami zadania jest grupa dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z różnymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, rozwijającymi się równolegle oprócz upośledzenia umysłowego: z autyzmem, epilepsją, wadami postawy, zaburzeniami analizatorów ( wzroku, słuchu, ruchu), zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i zachowania oraz z nadpobudliwością psychoruchową i oraz dzieci i młodzież w normie intelektualnej z Placówek z rejonu gminy Cieszyn, Podbeskidzia i Powiatu Cieszyńskiego: – Szkoły Specjalne – Ośrodki Szkolno –Wychowawcze – Warsztaty Terapii – Domy Pomocy Społecznej – Dzieci z klas integracyjnych Brak tego typu zawodów w naszym regionie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jest główną potrzebą wskazującą na celowość organizacji Mityngu. Począwszy od roku 2013, działając w oparciu o PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, dzięki wsparciu Gminy Cieszyn i Zarządu Powiatu, który pozytywnie ocenił naszą inicjatywę, zorganizowaliśmy już sześć edycji, a każdego roku Mityng cieszy się większym zainteresowaniem, co ma przełożenie na liczbę chętnych uczestników biorących udział w Mityngu, których liczba co roku rośnie. Miejscem realizacji zadania, tak jak w latach ubiegłych będzie basen przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie. 

 

Głównym rezultatem osiągniętym poprzez realizację zadania będzie:

– udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Mityngu Pływackim

– popularyzacja pływania wśród osób niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych intelektualnie, zdrowe współzawodnictwo i rywalizacja wg zasad Fair Play

– nawiązywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą z różnych placówek, wzajemna integracja – umiejętność bezpiecznego spędzania czasu wolnego w wodzie.

Dodaj komentarz