Koordynator: Agnieszka Kuboszek
Termin realizacji: 01.02.2023r.- 30.11.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Projekt “Mali konstruktorzy” -4edycja tak jak poprzednia, to zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta w Cieszynie, na wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnej. Wcześniejsze edycje cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w projekcie, dlatego zdecydowaliśmy się  kontynuować rozpoczęte działania, wzbogacając je o nowe klocki i rozwijanie nowych umiejętności dzieci. Zaplanowane zajęcia  będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie z uczniami Szkoły Podstawowej z tej Placówki z podziałem na grupy. 

W ramach tego zadania, zrealizowane zostaną zajęcia konstruowania i projektowania, które rozwiną u dzieci nowe umiejętności i wspomogą naukę oraz poznanie podstawowych pojęć z informatyki, matematyki, techniki, robotyki i nie tylko. Proponowane zajęcia łączą naukę ze świetną zabawą, dzieci przez zabawę uczyć się będą budowy i konstruowania, przy użyciu różnych pomocy m.in. klocków, maty, kubeczków, programów, obrazków itp.

Projekt „Mali konstruktorzy” -2edycja to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych, będące dla dzieci i dorosłych dużym wyzwaniem. Poza warsztatami podopieczni wezmą udział w imprezie konkursowej z nagrodami. 

Miejscem realizacji zadania będzie pracownia Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3.

 

Podsumowanie 4 edycji projektu „Mali konstruktorzy 4”

współfinansowanego przez Urząd Gminy Cieszyn

Kolejny zakończony projekt Naszego Stowarzyszenia współfinansowany przez Urząd Gminy Cieszyn to projekt realizowany przez panią Agnieszkę Kuboszek „Mali konstruktorzy – IV edycja”.

Celem projektu i realizowanych w jego ramach zajęć dodatkowych dla uczniów było urozmaicenie i podniesienie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, zwłaszcza naukowo-technicznych prowadzących do zwiększenia szans na osiągnięcie sukcesu szkolnego. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a obecna IV edycja trwająca od 1.02 do 30.11.2023 r. dobiegła właśnie końca. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których projektowali i konstruowali różne modele z klocków oraz układali wg ustalonego klucza kubeczki, a także budowali najwyższą wieże obronną. Dzięki zabawom konstrukcyjnym dzieci nabyły umiejętności pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, rozwinęli wyobraźnię przestrzenną. Ponadto lepiej skupiają uwagę i koncentrują się na powierzonym zadaniu oraz mają więcej cierpliwości i poszanowania do swojej i czyjejś pracy. W ramach projektu wyłoniono również najlepszych i najbardziej zaangażowanych „Małych konstruktorów” oraz podsumowano projekt w formie galerii zdjęć i albumu.