PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynator: Monika Lenatrowicz

Termin realizacji: 01.02.2016 – 15.06.2016

Opis działań:

  1. Kontynuacja udziału w programie „Odzyskomania.pl”,
  2. Zgłoszenie do konkursu „Polub baterie” oraz udział w konkursie do maja 2016r,
  3. Promocja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów wśród uczniów ZPSWR( plakaty, apel), wśród nauczycieli( informacja poprzez pocztę elektroniczną), wśród rodziców (plakat, ulotki, informacja na zebraniu z rodzicami), wśród mieszkańców miasta i okolic ( plakaty, ulotki informacyjne, zamieszczenie informacji na portalach ox.pl, facebook.com. oraz stronie internetowej ZPSWR w Cieszynie),
  4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie postępowania z elektrodpadami oraz bateriami poprzez warsztaty, konkursy, lekcje,
  5. Zbiórka elektroodpadów oraz baterii na skalę miasta Cieszyna i okolic w terminie od marca do czerwca 2016r,
  6. Utworzeniu nowych punktów zbierania baterii poza terenem szkoły np.: sklep elektryczny, zegarmistrz, sklep spożywczy, przychodnia lekarska, apteka, ośrodek kultury, kino itp., do których zostaną dostarczone pojemniki na zbiórkę baterii od organizatora konkursu firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o.,
  7. Odbiór elektroodpadów przez firmę Ekotrend S.C. oraz zużytych baterii przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o.,
  8. Naliczenie punktów dla ZPSWR zgodne z przelicznikiem kg w programie „Odzyskomania.pl” oraz wybór pomocy i środków dydaktycznych z katalogu nagród programu „Odzyskomania.pl” zgodnych z zapotrzebowaniem placówki, 
  9. Wygranie nagród w konkursie „Polub baterie” (I miejsce – nagroda o wartości 10 000 zł, II miejsce – nagroda o wartości 7 000 zł, III miejsce – nagroda o wartości 4 000 zł, nagrody dodatkowe w postaci gier edukacyjnych itp.)