Powiatowy przegląd małych form teatralnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt z zakresu ochrony i promocji zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Termin realizacji: 20.01. 2015 do 31.05.2015 rok 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Reklama i promocja projektu
  2. Opracowanie regulaminu przeglądu małych form teatralnych
  3. Rejestracja uczestników
  4. Organizacja „ Powiatowego przeglądu małych form teatralnych „ Wybieram zdrowie”

„ Wybieram zdrowie”- promocja zdrowia w sztuce teatralnej. Działania podjęte w ramach projektu mają umożliwić dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi -uczęszczającym do szkół integracyjnych, szkół i ośrodków specjalnych zaprezentowanie się w ramach przeglądu teatralnego. Przegląd jest elementem projektu, którego celem jest wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia oraz integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych na rzecz promowania zdrowia.