Projekt z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Sylwia Nogowczyk

Termin realizacji: 01.02.2016r. do 30.11.2016 r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć warsztatowych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Odbiorcami zadania są dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym. Dzieci te niejednokrotnie wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych i przemocowych. Celem zajęć jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające świadomość oraz uzależnień od nich, a jednocześnie uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przeżywanych uczuć i emocji.