Projekt z zakresu kultury i sztuki 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Termin realizacji: 01.04.2016 do 1.06.2016

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Organizacja obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 

  1. część warsztatowa – warsztaty plastyczne, muzyczne, edukacyjne itp. 
  2. część artystyczna – występy artystyczne dla uczestników
  3. część piknikowa – atrakcje animacyjne i pokazy 

Projekt będzie dotyczył obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowanych przez Stowarzyszenie przy wsparciu wolontariuszy Koła Naukowego Pedagogów i pracowników Zakładu Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (WEiNoE) Uniwersytetu Śląskiego. 

Istnieje zapotrzebowanie na tworzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale jeszcze ważniejsze jest uświadamianie społeczeństwa na tematy związane z problemami tych osób. Dzięki tej inicjatywie i jej nagłośnieniu medialnemu chcemy dać przykład dobrych praktyk, zwrócić uwagę na to, że takie osoby są wśród nas, potrzebują wsparcia i przede wszystkim traktowania z uszanowaniem ich praw oraz godności osobistej. Istotną potrzebą jest również integrowanie podopiecznych placówek ze społeczeństwem i zapobieganie marginalizacji poprzez podnoszenie społecznej świadomości.