PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.03.2016 r. do 31.10.2016r.

Zadanie polega na wdrażaniu programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej, umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu.

Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu – Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Książnica Cieszyńska, wycieczka na Wzgórze Zamkowe i spacer szlakiem cieszyńskich zabytków, wyjście do kina PIAST, wizyta w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wizyta w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, wizyta w Domu Narodowym w Cieszynie, wizyta w Szkole Muzycznej i udział w warsztatach oraz poprzez realizację tematyki związanej z Cieszynem i regionem w trakcie różnego rodzaju zajęć, w tym przede wszystkim zajęć artystycznych na terenie placówki, uwieńczeniem których będzie wystawa prac związanych z historią, tradycją i symboliką Cieszyna na terenie ZPSWR oraz w COK „ Dom Narodowy „ w Cieszynie.

Realizacja projektu umożliwi szeroki kontakt z kulturą i historią miasta oraz bliski związek ze środowiskiem lokalnym.