program edukacyjny dotyczący tematyki autyzmu oraz zaburzeń z jego spektrum.

Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Termin realizacji: 01.02.2016 r. do 15.05.2016 r. 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Przygotowanie materiałów informacyjnych
  2. Warsztaty dla uczniów ZPSWR
  3. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
  4. Konferencja „Droga dokąd…Zredukowana rzeczywistość osób autystycznych.”

Celem projektu jest szeroko prowadzona edukacja w tematyce autyzmu zarówno wśród dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych, rozbudzenie świadomości istnienia problemów związanych z autyzmem, pragniemy aktywnie włączyć przedszkola, szkoły w ogólnopolską akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” by zwiększyć wiedzę uczniów na temat ograniczeń osób autystycznych i możliwości ich wsparcia. Działania te maja służyć integracji środowiska lokalnego na rzecz budowania godnej przyszłości dla osób autystycznych.