Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Termin realizacji: od 01.03. 2017 do 31.05.2017 rok 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Reklama i promocja projektu:
  2. Opracowanie regulaminu przeglądu małych form teatralnych   
  3. Rejestracja uczestników
  4. Organizacja „ Przeglądu małych form teatralnych „ Wybieram zdrowie”- II edycja

Projekt pt. „Wybieram zdrowie”- II edycja jest  skierowany do dzieci
i młodzieży zarówno szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi jak i placówek oświatowych obejmujących opieką uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie  przygotują i przedstawią scenkę teatralną promującą zdrowy styl życia wolny  od uzależnień. Przedstawione małe formy teatralne unaocznią oraz pozwolą zrozumieć młodym odbiorcom czyhające na nich zagrożenia i nauczą, jak radzić sobie w sytuacjach ryzykownych.  Działania podjęte w ramach projektu umożliwią integrację uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi kolegami. Wspólnie realizowane zadania uwrażliwią pełnosprawnych na potrzeby osób niepełnosprawnych   Przegląd jest elementem projektu, którego celem jest wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na temat zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia .

Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.