Projekt z zakresu Kultura i sztuka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY CIESZYN

Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 01.02.2017r.- 30.06.2017r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują edukację regionalną i  kulturalną w trzech zakresach: 

  1. „Interesujący Cieszyn”– w ramach tego punktu młodzież będzie brała udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach jak: warsztaty graficzne w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, zwiedzenie Sali Sesyjnej w Ratuszu Cieszyńskim, wyjście do Muzeum Śląska Cieszyńskiego na wystawę „Podróże bliskie i dalekie” stanowiącą prezentacją bogatych i różnorodnych zbiorów, wyjście do Teatru A. Mickiewicza w Cieszynie na spektakl „ Trafiłeś do złej dzielnicy” Szkoły Tańca PeDePe, w którym aktorami są dzieci , młodzież i dorośli mieszkańcy Cieszyna, wizyta w Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich , warsztaty artystyczne , w trakcie których młodzież za pomocą równych technik plastyczno- technicznych będzie utrwalała wiedzę o ciekawostkach i symbolice regionu.
  2. „ Ważni i zasłużeni dla regionu”– w ramach tego punktu młodzież będzie miała okazję poznać sylwetki osób ważnych i zasłużonych dla naszego regionu poprzez wizytę w Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie , wizytę w warsztacie rusznikarskim Jerzego Wałgi, wizytę w Muzeum Adama Małysza , warsztaty literackie przybliżenie sylwetki i twórczości  Gustawa Morcinka na przykładzie wybranych dzieł np. „Jak górnik Bulandra diabła oszukał– baśnie śląskie”, „Gwiazdy w studni”, „Przedziwne śląskie powiarki„.
  3. „Regionalne smakołyki” w ramach tego punktu młodzież będzie miała okazję wziąć udział w warsztatach kulinarnych, w trakcie których młodzież będzie piekła cieszyńskiego strudla z jabłkami oraz przygotowywała cieszyńskie kanapki, zwiedzić Chlebową Chatę  oraz Pszczele Miasteczko w Dzięgielowie. 

Zadanie publiczne ‘ w Cieszynie- Z KULTURĄ” – II edycja jest kontynuacją zadania „ W Cieszynie- z KULTURĄ”. Pierwsza edycja zadania realizowana była na terenie miasta Cieszyna i skupiała się głównie na oferowanych przez miasto atrakcjach kulturalnych. II edycja zadania pozwoli młodzieży poszerzyć i utrwalić nabyte wiadomości, odwiedzić kolejne ciekawe miejsca, aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, przybliży im postaci ciekawych reprezentantów naszego regionu Gustawa Morcinka i jego twórczość oraz Jerzego Wałgę i jego działalność rusznikarską, a także zapoznać się ze specjałami regionalnej kuchni.

Zadanie skierowane jest do młodzieży dzieci i młodzieży gimnazjalnej ze specjalnymi potrzebami, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i  znacznym, z autyzmem , sprzężeniami i różnego rodzaju dysfunkcjami. Polega na wdrażaniu programu edukacji kulturalnej, regionalnej  i artystycznej , umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia  wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży zyskać bądź ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie w zakresie funkcji  poznawczych i emocjonalnych.

Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu oraz zajęcia warsztatowe.