program edukacyjny dotyczący tematyki autyzmu oraz zaburzeń z jego spektrum.

Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia   

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek

Termin realizacji: od 01.02.2017 r. do 30.04.2017 r. 

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Spotkanie z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas biorących udział w projekcie.
  2. Warsztaty : „Jak odczuwa i odbiera świat mój kolega autysta”-
  3. Zajecia i warsztaty dla uczniów ZPSWR w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” 
  4. Spotkanie edukacyjne dla uczniów szkół średnich.
  5. Konferencja naukowa „  Autyzm i zaburzenia z jego spektrum w kontekście problemów zdrowia psychicznego”.

Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w latach ubiegłych. Dotyczy wzrostu swiadomości społecznej w kwestii autyzmu i zaburzeń z jego spektrum. W tym roku wiodącym tematem jest zdrowie psychiczne, zarówno w swojej pozytywnej, profilaktycznej istocie, jak i w zakresie jego braków i niedostatków, zaburzeń, jak psychozy, depresyjność i samobójstwa w środowiskach osób z autyzmem. Temat ten jest ważny ze względu na uwarunkowania wpływające na funkcjonowanie psycho – społeczne oraz społeczną inkluzję i integrację osób z autyzmem i ich rodzin, jak również tworzenie się sieci wsparcia społecznego dla rodzin, których członkiem jest osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Pragniemy rozbudzić w społeczeństwie zrozumienie dla ograniczeń osób autystycznych. Wychować pokolenie ludzi świadomych.  Kontynuowane będą działania skierowane na grupy wczesnoszkolne. Kontakt uczniów z osobami autystycznymi , osobiste doświadczenie ograniczeń w zakresie odczuwania i odbierania rzeczywistości przez osoby autystyczne daje szansę na rozbudzenie w najmłodszym pokoleniu uczucia empatii, tolerancji w zakresie do tej pory nie zrozumiałych zachowań rówieśników autystycznych. Projekt relizowany będzie na terenie ZPSWR i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.