Projekt z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Aneta Leśniak

Termin realizacji: 01.03.2017r.- 30.11.2017r.

Podjęte w projekcie działania umożliwią młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim korzystanie w większym zakresie z dóbr lokalnej kultury i sprawią, że poczują się oni pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej.

Program obejmie edukacją kulturalną uczniów, którzy w  inny sposób poznają bardziej czy mniej znane miejsca regionu, nauczą się doceniać wartości rodzime, miejsce oraz poznają wartości , z których należy być dumnym. Posłużą do tego wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, warsztaty regionalne oraz literatura: podania o regionie, wiersze i opowiadania ludowych twórców, malarstwo, rękodzieło. Uczniowie odwiedzając Muzeum Śląska Cieszyńskiego zobaczą pamiątki z przeszłości Cieszyna i regionu. Poznają biografię ofiarodawcy zbiorów, ks. L. Szersznika – wybitnego jezuity, pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki i pioniera muzealnictwa.

Zwiedzając Książnicę Cieszyńską uczniowie poznają  historię tego zabytkowego budynku i jego bezcenne zbiory. Będą mieli również okazję z bliska obejrzeć procesy oczyszczania i konserwacji książek, zobaczą urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie konserwacji, a nadto wysłuchają  dziejów niektórych okazów. Spacer na Wzgórze Zamkowe  przybliży uczniom historię miasta Cieszyna, pokaże najstarsze ślady osadnictwa, najstarszy obiekt murowany na Śląsku i jeden z nielicznych przykładów architektury romańskiej w Polsce (Rotunda św. Mikołaja ) oraz pozostałość średniowiecznego, gotyckiego zamku Piastów.

 

Wizyta w Sądzie Rejonowym w Cieszynie nie tylko przybliży uczniom pracę wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim pokaże reprezentacyjną salę rozpraw sądowych z portretem  cesarza Franciszka Józefa I. Odwiedziny w Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie  pozwolą przybliżyć sylwetkę i twórczość rodzimego pisarza, ale także będzie to inna niż zwykle lekcja o dawnych zawodach. Wizyta w Muzeum Adama Małysza w Wiśle umożliwi uczniom poznanie sportowych trofeów Adama Małysza, wybitnego sportowca z naszego regionu. W Chacie  Kawuloka z Istebnej, kustosz zapozna młodzież z dawnymi instrumentami, nauczy, jak robić masło, czyli zaprezentuje dawną technikę ubijania masła, którego nastąpi degustacja, w atrakcyjny sposób, barwnie opowie o kulinarnych tradycjach naszego regionu.

W listopadzie młodzież odwiedzi cmentarz komunalny i żydowski w Cieszynie, w ten sposób uczci pamięć zmarłych. Udział w konkursie regionalnym, poprzedzonym licznymi lekcjami i warsztatami prowadzonymi w Placówce,  ugruntuje zdobytą przez uczniów wiedzę, będzie stanowił podsumowanie projektu.

 Zajęcia rozłożone zostaną w czasie tak, aby wszyscy uczniowie mogli wziąć w nich udział. Wycieczki, w czasie których uczniowie sporo czasu spędzą na świeżym powietrzu, zaplanowano na miesiące wiosenne i wczesną jesień.  Zadaniem objęta zostanie młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie. Miejscem realizacji zadania będą pracownie Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz wymienione muzea.