„ZDROWY START V”

Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Anna Woźniak

Termin realizacji: 10.02.2017r.- 30.06.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  • Zajęcia dogoterapii ( prowadzone przez instruktora dogoterapii, z udziałem certyfikowanego psa dogoterapeutycznego ).
  • Zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej.
  • Hydroterapia
  • Zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno – ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
  • Warsztaty kulinarne „Kolorowy talerz”
  • Warsztaty z zakresu zdrowia i higieny „Zdowie i higiena idą w parze” 
  • Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim czyli na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Projekt ‘ Zdrowy start V” jest kontynuacją działań podjętych w projekcie „ Zdrowy start” ,   „ Zdrowy start II”, ‘ Zdrowy Start III”, „ Zdrowy start IV” oraz „ W trosce o dziecko”. 
  • Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci prowadzone będą w formie zajęć z zakresu dogoterapii i hydroterapii, z zakresu stymulacji polisensorycznej oraz zajęć integracyjnych ruchowo- muzycznych dla dzieci i rodziców z zastosowaniem różnych metod,   zajęcia dla młodzieży prowadzone będą w formie warsztatów kulinarnych „ Kolorowy talerz” promujących zdrowe odżywianie, umożliwiających samodzielne przygotowywanie zdrowych przekąsek surówek i kanapek oraz warsztatów z zakresu zdrowia i higieny „Zdowie i higiena idą w parze” mających na celu  propagowanie wśród młodzieży zdrowego i higienicznego stylu życia , dbałości o właściwy sposób odżywiania , dietę bogatą w warzywa i owoce, a zatem w witaminy i minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz dbałości o ciało poprzez właściwą higienę, wdrożenie do codziennych nawyków higienicznych.

Zadaniem objęte zostaną dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania przy ZPSWR oraz uczniowie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych 

W ramach zadania dzieci i młodzież zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Miejscem realizacji zadania będą specjalistyczne pracownie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3- pracownia hydroterapii, pracownia SI, sala Doświadczania Świata, pracownia gastronomiczna  i inne.

Zajęcia muzyczno - ruchowe

Dogoterapia