Projekt z zakresu Edukacja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Agnieszka Kuboszek

Termin realizacji:  01.02.2017r. – 30.11.2017r.

„ Jest taka ziemia z sercem na dłoni… – II edycja, to zadanie publiczne prowadzone w ramach kontynuacji projektu „Jest taka ziemia z sercem na dłoni….” realizowanego w roku 2016. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Głównym celem projektu jest integracja młodzieży szkół specjalnych, którzy wezmą udział w konkursach matematycznych organizowanych przez ZPSWR. Przewodnim tematem konkursów będzie popularyzowanie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim i jego tradycjach. Konkursy realizowane będą w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie.   Uczniowie szkół specjalnych nie mogą uczestniczyć w konkursach, olimpiadach masowych przeznaczonych dla młodzieży z normą intelektualną, ponieważ posiadają ograniczone możliwości intelektualne, materialne i środowiskowe. Tego rodzaju konkursy nie uwzględniają uwarunkowań umysłowych naszych podopiecznych, którzy również chcieliby zaistnieć, pokazać się, stanąć do rywalizacji i podjąć się dodatkowych zadań, odmiennych od szkolnej rutyny. Organizowane przez nas konkursy pomogą młodzieży szkolnej dowartościować się i nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych szkół. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z ZPSWR w Cieszynie oraz z zaproszonych szkół specjalnych województwa śląskiego. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa konkursy:

  1. Konkurs „Figury, figurki, figureczki będą stroje cieszyńskie jak laleczki…”
    Na wstępie zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca miasta, tradycji i strojów śląska cieszyńskiego. Następnie zostanie przeprowadzony konkurs z wykorzystaniem różnych gier i zabaw matematycznych. W ramach konkursu uczniowie zabawią się w projektantów mody. Samodzielnie będą tworzyć strój cieszyński, z figur geometrycznych, wg. Własnego pomysłu. Dodatkowo będą musieli uwzględnić skale i obliczyć ilość zużytego materiału, zużytej tasiemki na wykończenie, a także jego koszt wykonania. Młodzież będzie mogła zaprezentować się w inny sposób, wzmocnić poczucie własnej wartości i dumy z wykonywanego zadania. Ponadto uczniowie podczas takiego zadania  uczą się działania w grupie, kreatywności oraz współodpowiedzialności za powierzone im zadanie. 
  2. W ramach konkursu „Piękny region nasz, na wycieczkę nadszedł czas” zostaną przygotowane zróżnicowane zadania, dostosowane do możliwości uczniów, obejmujące wiadomości szybkiego i sprawnego liczenia i przeliczania, m.in.  obliczanie kosztów przejazdu, zakwaterowania grupy w rejonie cieszyńskim, kosztów posiłków, kosztów zwiedzania zabytków, obliczanie odległości od danego miejsca, praca z mapą śląska cieszyńskiego, czytanie legendy i wybór trasy oraz  środka komunikacji, obliczenia czasu podróży i znalezienie wybranego miejsca wycieczki. Konkurs zostanie przeprowadzony ciekawymi metodami z wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych m.in. rebusy, krzyżówki, puzzle, zagadki.

Uczestnikom każdego konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody za zajęcie głównych miejsc, za szczególne zaangażowanie oraz nagrody pocieszenia. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów otrzymają dyplomy. Podczas konkursów przewiduje się poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów. Organizatorzy poinformują lokalne media, portale społecznościowe o udziale młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w regionalnych konkursach.