“KIEŁKUJEMY DO PRZYSZŁOŚCI – II edycja, Pieczarkowe mini przedsiębiorstwo “

Pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – w tym Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE 

Koordynator: Małgorzata Jaborska

Termin realizacji: 01.02.2017r.- 23.06.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Przeprowadzenie warsztatów aktywizujących pozwalających na zdobycie umiejętności  poruszanie się po rynku rolno ogrodniczym w internecie, sklepach ogrodniczych w zakresie zakupów , sprzedaży towarów rolnych, napisanie Biznes Planu .
  2. Przeprowadzenie warsztatach praktycznych pt. ”Pieczarkowe , mini przedsiębiorstwo” w którym to wychowankowie nauczą się sadzenia grzybni, pielęgnacji, zbioru owocników pieczarki, pakowania, opisu towaru rolnego, przechowywania, dystrybucji finalnego produktu.
  3. Zorganizowanie zajęć kulinarnych „ Pieczarka w roli głównej„.

 

Projekt ma na celu praktyczne przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia do wykonywania zawodu pomocnik   ogrodnika, celem podjęcia w przyszłości pracy lub samozatrudnienia. Z uwagi na miejsce zamieszkania większości uczestników projektu, czyli obszar wiejski Trójwieś o wysokim stopniu bezrobocia i bezradności społecznej konieczne jest już na obecnym etapie kształcenia wskazywać młodzieży niepełnosprawnej możliwości odnalezienia się we współczesnym świecie. Obecnie uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności na zajęciach lekcyjnych z  ogrodnictwa, a poszerzenie oferty o własne mini gospodarstwo – pieczarkarnię pozwoli na lepszą aktywację zawodową, zdobycie praktycznego doświadczenia w utrzymaniu ciągłości w  zarobkowaniu w trudnym dla ogrodników sezonie wegetacyjnym, jakim jest miesiąc luty – kwiecień. Uczestnicy projektu opracują biznes plan, będą wykonawcami wszystkich prac począwszy od zamówienia,  zakupu grzybni, wysadzenia grzybni, utrzymania jej w odpowiednich warunkach, zbioru, paczkowania, opisu produktu i jego dystrybucji. Zajęcia obejmą grupę 20 wychowanków i będą prowadzone na terenie gospodarczym ZPSWR w Cieszynie. Nauka przez konkretną  pracę w przypadku osób niepełnosprawnych jest idealnym sposobem, aby nauczyć się nowych umiejętności, koncentracji na wyznaczonych celach. 

Kierując się zasadami hortikuloterapii etapy pracy projektu  nabiorą symbolicznych znaczeń:

Przygotowanie podłoża to kreowanie warunków do powstania czegoś nowego i pozytywnego, snucie planów, nadzieja na przyszłość, otwarcie na nowości i zmiany.

Sadzenie to wiara w pozytywny obrót wydarzeń, inicjacja nowości, podejmowania decyzji .

Pielęgnacja uprawy wyzwala w człowieku uważność na potrzeby otoczenia , skupienie na działaniu  konsekwencję, współpracę, zaradność. Zbiory to wiara we własne możliwości, skuteczność, zaufanie własnym możliwością, radość, dzielenie się z innymi . 

Powyższe cechy są bazą  kształtującą człowieka społecznego, konsekwentnego, otwartego na zmiany i radzącego sobie z trudnościami. Projekt będzie możliwością aby właśnie takich pełnoprawnych niepełnosprawnych przywracać społeczeństwu .