Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Jan Rajwa

Termin realizacji: 20.02.2017r.- 20.05.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów pływackich organizowane na Basenie  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie, które skierowane są dla uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, Warsztatów terapii zajęciowej, Domów pomocy społecznej, Dzieci z z klas integracyjnych z rejonu Podbeskidzia i Powiatu Cieszyńskiego. Mityng jest kontynuacją rozpoczętego w 2013 roku projektu cyklicznej imprezy Mityngu Pływackiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie promującego aktywność ruchową dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy, najlepsi zawodnicy – medale i puchary. Dla wszystkich zawodników po zawodach czekać będzie regeneracyjny posiłek.