wypoczynek letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik

Termin realizacji: 29.04 – 29.08.2016

W ramach realizacji zadnia publicznego organizujemy już po raz czwarty wakacyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Realizacja celów projektu pozwoli beneficjentom na oderwanie się od patologicznych środowisk, na uspołecznienie, usamodzielnienie, wdrażanie do pracy, organizacji czasu wolnego, rozwinięcie ekspresji artystycznej, doskonalenie sprawności intelektualnej, usprawnienie fizyczne, poznanie malowniczych miejsc Beskidu Śląskiego oraz poznanie ciekawych ludzi reprezentujących region.

  • Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dzieci z rodzin biednych, przewlekle chorych, zagrożonych uzależnieniami, patologią społeczną w formie obozu usamodzielniającego w Istebnej / Regeneracja sił psychofizycznych wszystkich uczestników wypoczynku letniego/.
  • Realizacja programów profilaktyki uzależnień /nikotynizm, narkotyki, alkohol i inne środki odurzające/. W trakcie pobytu realizacja programów dotyczy promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  • Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży /sport, turystyka, kultura, rekreacja, krajoznawstwo, spacery po bliższym i dalszym otoczeniu, zajęcia kształtujące postawę ciała – gimnastyka korekcyjna/.
  • Zajęcia artystyczne / prace plastyczne, fotograficzne/.
  • Regularność spożywania zdrowych i pełnowartościowych posiłków samodzielnie przygotowywanych przez uczestników obozu.
  • Treningi konstruktywnych zachowań: ćwiczenia zachowań asertywnych, ochrona przed patologią i marginalizacją, propagowanie zdrowego stylu życia, nauka organizacji czasu wolnego, umiejętności samoobsługowe, dbałości o porządek i higienę osobistą.
  • Treningi budżetowe, dające umiejętność racjonalnego wydawania pieniędzy.

Działania podjęte w projekcie umożliwią dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną zapobiec uzależnieniom i patologiom społecznym. Stworzą warunki do zorganizowania czasu wolnego, rozwiną ich zainteresowania i pasje, zapobiegną wykluczeniu społecznemu.