Przegląd małych form teatralnych „Wybieram zdrowie”- V edycja

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek
Termin realizacji: 01.03.2023r.- 10.06.2023r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

Projekt pt. „Wybieram zdrowie”- V edycja jest powrotem po okresie pandemii do atrakcyjnej formy propagowania idei zdrowego stylu życia wolnego od używek.,Tak jak poprzednie edycje, jest skierowany do dzieci i młodzieży zarówno szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi jak i placówek oświatowych obejmujących opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie w ramach projektu opracują przygotują i przedstawią scenkę teatralną promującą zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz uczestniczyć będą w Pikniku Zdrowia, w ramach którego odbędą się zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i radzenia sobie z emocjami. Przegląd małych form teatralnych realizowany jest w oparciu o ideę współpracy osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami. Uczniowie niepełnosprawni mają niewiele okazji, by móc wykazać się, zaprezentować publicznie i odczuwać emocje związane z osiągnięciem sukcesu. Działania mają wpłynąć na rozwój społeczny uczestników. 

Przegląd jest elementem projektu, którego celem jest wzrost poziomu wiedzy dzieci i młodzieży w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną na temat zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem w tej edycji troski                   o zdrowie psychiczne. Ma służyć ukształtowaniu świadomej grupy w podejmowaniu racjonalnych decyzji w zakresie zdrowia własnego i innych. Zadanie realizowane będzie na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych                  w Cieszynie, Wojska Polskiego 3

 

Dodaj komentarz