PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE

Koordynator: Małgorzata Adamczyk

Termin realizacji: 15.02.2017r.- 30.11.2017r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Zakup artykułów spożywczych
  2. Organizację zajęć  warsztatowych – treningi umiejętności kulinarnych
  3. Spotkanie podsumowujące realizację projektu .

W ramach zadania młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym uczestniczych będzie w  zajęciach warsztatowych podczas, których doskonalone będą umiejętności w zakresie przygotowywania prostych posiłków i obsługi sprzętu AGD. Prowadzone działania praktyczne będą miały na celu ,jak najlepsze przygotowanie podopiecznych stowarzyszenia do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym. 

Treningi umiejętności kulinarnych dla podopiecznych przeprowadzone będą na terenie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie w Mieszkaniu Treningowym.

Carving

Kanapki wiosenne

Piknik

Śniadanie Wielkanocne