DROGA KSIĄŻĘCA

 Turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 01.04.2019r.- 30.06.2019r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

25 benificjentów – /dzieci i młodzieży niepełnosprawna intelektualnie/ weźmie udział w  dwóch wycieczkach : po Cieszynie i do Ochab, Bielska-Białej – Czechowic-Dziedzic w ramach realizacji  wycieczek turystyczno – krajoznawczych – DROGA KSIĄŻECA                                                       

Uczestnicy projektu będą: poszerzali wiedzę o Śląsku Cieszyńskim /o zabytkach, historii i tradycjach/ wdrażali się  do wyboru aktywnych form spędzania czasu wolnego.