„W Cieszynie- z KULTURĄ- III edycja”

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.02.2021r.- 30.11.2021r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej, umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży zyskać bądź ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie
w zakresie funkcji poznawczych i emocjonalnych. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w artystycznych warsztatach praktycznych