„W Cieszynie- z KULTURĄ- III edycja”

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.02.2021r.- 30.11.2021r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej, umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży zyskać bądź ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie
w zakresie funkcji poznawczych i emocjonalnych. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w artystycznych warsztatach praktycznych oraz wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Program realizowany będzie na terenie miasta Cieszyna; zajęcia warsztatowe będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie; Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3. Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wszechstronnego kontaktu z kulturą, sztuką
i historią regionu oraz aktywnego, artystycznego działania w oparciu o spuściznę kulturową regionu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do twórczego spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw pro kulturowych i prospołecznych. W ramach programu realizowane będą wyjścia do miejsc związanych z kulturą i historią regionu, przybliżone zostaną sylwetki ciekawych i zasłużonych mieszkańców regionu, realizowane będą warsztaty artystyczne: malarskie, fotograficzne, ceramiczne, hafciarskie i kulinarne. Program obejmie edukację regionalną
i kulturalną w trzech zakresach: 1.„Artystyczny Cieszyn”- warsztaty artystyczne- w ramach tego punktu młodzież będzie brała udział w następujących przedsięwzięciach:  warsztaty fotograficzne – w trakcie zajęć młodzież będzie poznawała technikę robienia artystycznych zdjęć w plenerze fotografując zabytki, przyrodę i ciekawe miejsca Cieszyna starając się oddać jego wyjątkowy klimat ; podsumowaniem będzie wystawa fotograficzna; warsztaty malarskie – w trakcie zajęć młodzież za pomocą różnych i nowatorskich technik plastycznotechnicznych będzie utrwalała wiedzę o ciekawostkach i symbolice regionu. podsumowaniem będzie wystawa prac w restauracji Liburnia;  warsztaty ceramiczne  -w trakcie zajęć młodzież wykonując małe formy ceramiczne utrwali najbardziej charakterystyczne zabytki Cieszyna ; warsztaty hafciarskie; -w trakcie zajęć młodzież pozna różne techniki hafciarskie, z wykorzystaniem których utrwali piękno cieszyńskich magnolii i niecodzienność cieszynianki 2.„Przedziwne śląskie powiarki „- warsztaty czytelnicze 4 h – przybliżenie regionalnej literatury; lekcje biblioteczne; konkurs na małą formę literacką związaną z Cieszynem 3. „Regionalne smakołyki” -warsztaty kulinarne  – w trakcie warsztatów młodzież będzie piekła cieszyńskiego strudla z jabłkami, murzyna oraz przygotowywała cieszyńskie kanapki. 4. ” Szlakiem cieszyńskich zabytków”- wyjścia pozaszkolne umożliwiające bezpośredni kontakt
z zabytkami, przyrodą i klimatem Cieszyna. W ramach wyjść- wizyta na poczcie- zredagowanie pozdrowień z Cieszyna, zakup kartek i znaczków- wysłanie pozdrowień do najbliższych. Realizacja zadania umożliwi kontakt z kulturą, sztuką i historią regionu; zwiększy możliwości i warunki dostępu do kultury i sztuki, poszerzy wiadomości o regionie, pozwoli uczniom na nabycie nowych umiejętności.