Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek, Aleksandra Ponikiewska, Lucyna Kisiała Majerczyk
Termin realizacji: od 01.02.2021 do 30.11.2021

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Organizacja spotkania zespołu terapeutycznego. Określenie potrzeb grupy docelowej.
  2. Zakup pomocy: tablic aktywności oraz książeczek komunikacyjnych.
  3. Wykorzystanie metody PECS podczas zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.
  4. Spotkania instruktażowe dla nauczycieli 2 razy w miesiącu przez 8 miesięcy.
  5. Podsumowanie i ewaluacja

Celem projektu „Czuję -wyrażam” jest podjęcie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Bezpośrednio skierowany jest do 7 niekomunikujących się podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Cieszynie. Podopieczni będą mieli możliwość kształtowania umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dzięki protokołowi nauczania PECS.

 

PECS to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowana do osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ze względu na trudności z odbiorem rzeczywistości osoby z autyzmem mają często problem z komunikowaniem się z otoczeniem. Problemem może być brak umiejętności werbalnego porozumiewania się oraz echolalie. Brak umiejętności, możliwości przedstawienia swoich potrzeb może doprowadzić do wystąpienia zachowań trudnych u dzieci. Dzięki wykorzystaniu obrazków, tablic oraz książek komunikacyjnych beneficjenci będą mogli podejmować swego rodzaju rozmowę pozawerbalną dając szansę na pełny udział w relacjach społecznych. Umiejętność wyrażenia swoich potrzeb, emocji daje poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest specjalistyczną placówką, której celem jest wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną.