Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Koordynator: Jan Rajwa
Termin realizacji: 01.09.2021r.- 30.11.2021r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują przeprowadzenie zawodów pływackich dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odbiorcami zadania jest grupa dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z różnymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, rozwijającymi się̨ równolegle oprócz upośledzenia umysłowego: z autyzmem, epilepsją, wadami postawy, zaburzeniami analizatorów (wzroku, słuchu, ruchu), zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i zachowania oraz z nadpobudliwością psychoruchową i oraz dzieci i młodzież̇ w normie intelektualnej z Placówek z rejonu gminy Cieszyn, Podbeskidzia i Powiatu Cieszyńskiego. Brak tego typu zawodów w naszym regionie dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jest główną potrzebą wskazującą na celowość organizacji Mityngu. Każdego roku, począwszy od roku 2013, dzięki wsparciu Miasta Cieszyna
i Zarządu Powiatu, który pozytywnie ocenił naszą inicjatywę, zorganizowaliśmy już pięć Mityngów, a każdego roku Mityng cieszy się większym zainteresowaniem, co ma przełożenie na liczbę chętnych uczestników biorących udział w Mityngu, których liczba co roku rośnie. Miejscem realizacji zadania, tak jak w latach ubiegłych będzie basen przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie.