„Mali konstruktorzy” – 2 edycja

Koordynator: Agnieszka Kuboszek
Termin realizacji: 18.01.2021r.- 30.11.2021r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD MIASTA W CIESZYNIE

Projekt “Mali konstruktorzy” -2edycja tak jak poprzednia, to zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta w Cieszynie, na wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnej. Wcześniejsza edycja cieszyła się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w projekcie, dlatego zdecydowaliśmy się  kontynuować rozpoczęte działania, wzbogacając je o nowe klocki i rozwijanie nowych umiejętności dzieci. Zaplanowane zajęcia  będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie z uczniami Szkoły Podstawowej z tej Placówki. 

W ramach tego zadania, zrealizowane zostaną zajęcia konstruowania i projektowania, które rozwiną u dzieci nowe umiejętności i wspomogą naukę oraz poznanie podstawowych pojęć z informatyki, matematyki, techniki, robotyki i nie tylko. Proponowane zajęcia łączą naukę ze świetną zabawą, dzieci przez zabawę uczyć się będą budowy i konstruowania, przy użyciu różnych pomocy m.in. klocków, maty, kubeczków, programów, obrazków itp., a starsi uczniowie dodatkowo będą programować wprawiając swoje budowle w ruch, co na pewno sprawi im dużo frajdy, radości i satysfakcji. Projekt „Mali konstruktorzy” -2edycja to również szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych, będące dla dzieci i dorosłych dużym wyzwaniem.

Miejscem realizacji zadania będzie pracownia Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3.