Koordynator: Agnieszka Kuboszek
Termin realizacji: 22.01.2024r.- 29.11.2024r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Edukacja

Projekt „Mali konstruktorzy V edycja” to zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Miasta w Cieszynie, na wzbogacenie oferty edukacyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnej w Cieszynie. Projekt jest kontynuacją zadań jak i ich rozszerzeniem o nowe działania. Ponieważ wcześniejsze edycje cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w projekcie, dlatego będziemy nadal kontynuować nasze działania, wzbogacając ofertę o nowe klocki i rozwijanie nowych umiejętności młodzieży.

W ramach tego zadania, zrealizowane zostaną zajęcia konstruowania i projektowania, które rozwiną u dzieci nowe umiejętności i wspomogą naukę oraz poznanie podstawowych pojęć z informatyki, matematyki, techniki, robotyki i nie tylko. Proponowane zajęcia łączą naukę ze świetną zabawą, dzieci przez zabawę uczyć się będą budowy i konstruowania, przy użyciu różnych pomocy m.in. klocków, maty, kubeczków, programów, obrazków itp. Projektem objęte zostaną również nowe dzieci, które przyszły do naszej placówki.

Projekt „Mali konstruktorzy” to szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych, będące dla dzieci i dorosłych dużym wyzwaniem.

Dodatkowo w ramach projektu zabierzemy podopiecznych na wycieczkę – wystawę klocków lego w Wiśle, gdzie będą mogli zainspirować się i pobudzić swoją wyobraźnie. Uczniowie wezmą również udział w konkursie z nagrodami na najlepszego “Małego konstruktora” , który dodatkowo wzmocni i dowartościowuje uczestników.

Miejscem realizacji zadania sala lekcyjna Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Ul. Wojska Polskiego 3.