Powiatowy przegląd małych form teatralnych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt z zakresu Ochrona i promocja zdrowia

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY CIESZYN

Koordynator: Jolanta Urbaniec-Mołek
Termin realizacji: od 10.03.2020 do 30.06.2020

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:

  1. Reklama i promocja projektu:
  2. Opracowanie regulaminu przeglądu małych form teatralnych   
  3. Rejestracja uczestników
  4. Organizacja „ Przeglądu małych form teatralnych „ Wybieram zdrowie”- V edycja
  5. Organizacja ” Pikniku zdrowia” imprezy plenerowej.

Projekt pt. „Wybieram zdrowie”- V edycja ,tak jak poprzednie, jest  skierowany do dzieci
i młodzieży zarówno szkół ogólnodostępnych jak i  z oddziałami integracyjnymi jak i placówek oświatowych obejmujących opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie
w ramach projektu   przygotują i przedstawią scenkę teatralną  promującą zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Ponadto wezmą udział w imprezie plenerowej ”Pikniku zdrowia”, w ramach którego odbędą  się warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i radzenia sobie z emocjami. W projekcie wezmą udział zaproszone integracyjne placówki oświatowe,  szkoły podstawowe z terenu Cieszyna i okolic, obejmujące opieką uczniów niepełnosprawnych. Podejmowane tematy przedstawione w formie przygotowanej scenki teatralnej oraz praktyczne działanie pozwolą odbiorcom zrozumieć istotę zdrowego stylu życia i negatywnych wpływów różnego rodzaju uzależnień. Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.