Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.02.2020r. – 30.11.2020r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Działania podjęte w ramach projektu obejmują warsztaty sensoryczne „W świecie zmysłów” 

„NIEPOWTARZALNI W ŚWIECIE ZMYSŁÓW” – jest zadaniem publicznym skierowanym do dzieci z Oddziałów Wczesnego Wspomagania przy ZPSWR  oraz ich rodziców . Zadanie jest realizowane cyklicznie od pięciu lat. W ramach tego zadania, zrealizowane są warsztaty sensoryczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Mają one na celu usprawnianie wszystkich sfer rozwoju, poprzez terapeutyczne i zmysłowe wspomaganie procesów integracji sensorycznej. Zadanie realizowane będzie w specjalistycznych pracowniach Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3: w Sali Doświadczania Świata oraz w Sali Integracji Sensorycznej.

Proponowane zajęcia warsztatowe pozwolą na lepsze, wielozmysłowe utrwalanie informacji nabywanych w ramach rozwijania funkcji poznawczych. Warsztaty pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci z różnymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, zredukują stres i  zachowania trudne, poprzez multisensoryczne doznania. Pogłębią wiedzę na temat otaczającego ich świata i najbliższego otoczenia. Poprzez dostarczenie prawidłowych wzorców zachowań, wpłyną na poprawę relacji społecznych. Umożliwią skuteczniejsze zapamiętywanie materiału. Warsztaty zaktywizują dzieci do wszechstronnego rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

W ramach zadania realizowane będą również zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, które w zasadniczy sposób aktywizować będą sferę sensoryczną oraz sferę motoryki dużej i małej. Udział rodziców w zajęciach ma zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne znaczenie tak dla dzieci jak i dla rodziców- pogłębia między nimi więź, kształtują się pozytywne, pełne radości relacje, które w zasadniczy sposób wpływają na skuteczne usprawnianie dzieci.