„Na śląskim szlaku”

Projekt z zakresu Turystyka i krajoznawstwo – organizacja imprez

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY CIESZYN

 Koordynator: Renata Górnik
Termin realizacji: 01.04.2020r.- 31.10.2020r.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:                                        

W  ramach realizacji  zadania publicznego Gminy Cieszyn – organizacja  imprez turystyczno – krajoznawczych, rajdów i wycieczek – NA ŚLĄSKIM SZLAKU, benificjenci projektu – /dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie/ weźmie udział w wycieczkach organizowanych na terenach powiatu cieszyńskiego.         

Uczestnicy projektu będą : poszerzali wiedzę o Śląsku Cieszyńskim /o zabytkach, historii i tradycjach/ wdrażali się do wyboru aktywnych form spędzania czasu wolnego.