“MATEMATYKA zawsze i wszędzie potrzebna ci będzie”

Już od września ruszyliśmy … 

 

Program mPotęga to program ogólnopolski skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. U podstaw mPotęgi leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. (źródło: Biuro Programu mPotęga)

Granty X edycji programu mPotęga Fundacji mBanku zostały przyznane. Mamy zaszczyt poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 8 z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży już po raz trzeci otrzymała 8 000 zł na wsparcie edukacji matematycznej. Nasi uczniowie wraz z nauczycielką matematyki – A. Kuboszek, będą rozwijać i kształcić swoje umiejętności matematyczne i logiczne myślenie realizując mnóstwo działań zgodnie z projektem „Matematyka zawsze i wszędzie potrzebna ci będzie”.

Zapraszamy do śledzenia naszych poczynań.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Dodaj komentarz