Stowarzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
“NASZE DZIECI” działające przy ZPSWR w Cieszynie 43-400 ,  ul. Wojska Polskiego 3 w ramach projektu: Klasa pod chmurką oknem na świat zaprasza do wzięcia udziału w konkursie teatrzyków on-line:  Moda na recykling; Pogoda nie tylko dla bogaczy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI- VIII ,szkół z terenu miasta Cieszyna  i powiatu Cieszyńskiego.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji teatrzyków o tematyce – Moda na recykling ; Pogoda nie tylko dla bogaczy. Prezentowany teatrzyk  nie może być  dłuższy niż 10 minut. Film należy nagrać telefonem bądź kamerą w warunkach plenerowych poza murami szkoły. Nagrany  filmik opublikować na kanale YouTube, a link z filmikiem przesłać na adres email: teatrzykionline@onet.pl

Konkurs ma charakter jednoetapowy . Dla autorów najlepszych prezentacji przewidziane są  nagrody główne (I, II, III miejsce) . Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu. Wszystkie grupy  teatralne  otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się  na   stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
“NASZE DZIECI” Cieszyn u. Wojska Polskiego 3 .

Telefon:  osoba odpowiedzialna,  koordynator projektu Małgorzata Jaborska  509366888.

REGULAMIN  TEATRZYKÓW  ON – LINE

Moda na recykling ; Pogoda nie tylko dla bogaczy .
I .Organizator
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży “NASZE DZIECI” Cieszyn  43-400 Wojska Polskiego 3
II. Cele
1. Wzrost wiedzy z zakresu ekologii , zrównoważonej gospodarki odpadami , uprawy ekologicznej .
2.Promowanie zdrowego stylu życia , zachęcanie do organizowania zajęć na świeżym powietrzu    , wzbogacanie  doznań estetycznych  , społecznych .
3. Integracja młodzieży , aktywne  spędzanie czasu wolnego .
III. Warunki uczestnictwa:
Przegląd ma formę konkursu. Mogą do niego przystąpić grupy mieszane  klas VI-VIII szkół  powiatu cieszyńskiego . Każda szkoła  może zgłosić jeden teatrzyk, liczący nie więcej niż 10 osób.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 10minut.
Po upływie czasu regulaminowego jury może przerwać występ.
Sposób prezentacji – dowolny, miejsce scenografia – tereny zielone  poza murami szkoły ( ogrody , parki , las , łąka itp. )
IV. Terminy :
Film należy opublikować , i przesłać jego link  na adres email: teatrzykionline@onet.pl do 06.11.2020 do godz. 15:00.
V. Jury
Deklarację pisemną  udziału w konkursie, z podaniem nazwy szkoły , adresu , tytułu teatrzyku należy  przesłać do 31.10.2020 na stronę teatrzykionline@onet.pl  Z DOPISKIEM KONKURS TEATRZYKÓW .

V. Jury
Oceny prezentowanych teatrzyków dokona jury powołane przez Organizatora.  Zostanie oceniona oryginalność scenariusza, dobór prezentowanych treści, dekoracje, kostiumy, elementy tekstu, muzyki i ruchu scenicznego.

Werdykt jury jest niepodważalny. Ogłoszenie wyników konkursu na: www.facebook.com/nasze.dzieci.cieszyn, teatrzykionline@onet.pl  10.11.2020.

Nagrody rzeczowe dla grup   I, II, III miejsca –  przesłane zostaną pocztą .

Dyplomy  za udział w konkursie dla wszystkich grup uczestniczących – przesłane zostaną  pocztą .
VI .Wszelkie zgody na udział i   publikację wizerunku uczestników zabezpieczają osoby- szkoły  zgłaszające grupy do konkursu. Zgody pozostają na terenie szkoły uczestnika,  a w razie jakichkolwiek wątpliwości są do wglądu przez organizatora konkursu.

ZAPRASZAMY .